Het doel van Stichting Narrante Concerten is het ontwikkelen en organiseren van unieke samenwerkingsprojecten tussen orkesten, kleine ensembles,  combo´s, koren in combinatie met toneel en theater.  

Stichting Narrante Concerten richt zich op het verbinden van verschillende disciplines, groepen en muziekstijlen.  

De stichting draagt er zorg voor dat in ieder project alle medewerkers op het podium aanwezig zijn en een gelijkwaardige rol hebben.

Voorzitter: Wendy Postma
Penningmeester: Mariska Postma

Stichting Narrante Concerten
Roordastrjitte 11
8771 RX  Nijland 

Kvk nr: 73258490

Bankrekening: NL39 RABO 0335 6598 02